A blog fő profilja, hogy a függőségekkel foglalkozzék saját tapasztalatból merítve. Kiemelten a társfüggéssel (kodependencia) és az alkoholizmussal. Úgy gondolom ez a két betegség, igen, betegség és nem jellembeli fogyatékosság, sok éve Magyarországon népbetegséggé nőtte ki magát. Szükséges foglalkozni vele.

(Saját tapasztalat a Melody Beattie meditációk alatt olvasható.)

Rejtett erő - SEGÍTSÉG KÉRÉSE - A mások felé való kinyílás

2011. július 25., hétfő.Sokan az A.A.-tagjai közül reggelente 7 órakor részt vesznek egy gyűlésen „Viselkedés-módosító/kiegyenlítő óra” címmel.
Ezek az emberek megértik a segítségkérés fontosságát és így kezdik napjukat. Tudatában vannak annak, hogy segítségre szükségük van, s ennek megfelelően cselekszenek, hogy kijussanak az elszigetelődés határain kívülre a közösség és kölcsönösség felé. Egy izgalmas és kielégítő életvitelt akarnak kialakítani és fenntartani az elkövetkezendő 24 órában. Egész egyszerűen jól akarják érezni magukat és tudják, hogyan kell ezt elérni a kémiai szerek használata nélkül.
Ezek az emberek nemcsak a kémiai függőségben hasonlítanak egymásra, hanem azt is megértik, hogy milyen fontos másokkal megosztani a velük történteket. Tapasztalatból tudják, hogy a személyes növekedés és gyógyulás megköveteli alapvető életvezetési komponensek megváltoztatását. Ezek egyike az, hogy másokat is bizalmunkba fogadjunk.
Mindenki, aki vett már fel egy új pár papucsot, tudja, hogy a változás kényelmetlen. A régi papucs, habár rongyos és kopott, mindig kedvesebb és kényelmesebb. Az új kemény és kényelmetlen, s amíg el nem dobjuk a régit, abba bújjunk bele, különösen, ha egyedül vagyunk.
Ez a pici, otthoni változás nehezen hasonlítható a kémiai függőségből való megszabaduláshoz. De mégis megmagyaráz két dolgot: az új viselkedési formák merevek és kényelmetlenek (különösen olyan környezetben, ahol ismert a drogok életre gyakorolt hatása); és mindig könnyű visszatérni a régi formákhoz, s visszaesni.

MAGÁNY, ELSZIGETELŐDÉS, UNALOM

A függők viselkedési formája sztereotipizált, ismétlődő, nehezen alkalmazkodó és rideg. Az elszigetelődésbe jól bele lehet ásni magunkat, és nagyon szövevényes lehet olykor. Egyedül érezhetjük magunkat egy teremben 300 ember mellett. Élhetünk „szerető” családban is azzal az érzéssel, hogy egyedül vagyunk, és nem szeretnek. A csoda nem abban rejlik, hogy józanul nehezen kérünk másoktól segítséget. A csoda abban áll, hogy ezt megtanuljuk cselekedni.
Ismert tény, hogy nem csináljuk annyiszor azt, amit akarnak, mint a szokásos cselekvéseknél. A szokások kényelmesnek tűnnek. Ezt szorozd meg 1 millióval, és akkor eljutsz a tapasztalt kémiai függők szokásos válaszára, vagyis az élet és a személyiség elkerüléséhez alkohol és más drogok segítségével. Mi tehetné képessé az alkohol- és drogfüggőket ilyen mélyenszántó életstílus elkerülésére?
A kémiai függőség a magányosság, elszigetelődés és az unalom betegsége. Felépítettünk a kémiai szerekből egy börtöncellát és a gyógyulás központi témája, hogy megtanuljuk, hogyan szabaduljunk meg egy ilyen magánzárkától. Az A.A. kétségtelenül a magányosok legnagyobb szervezete a világon, akiknek nagy szükségük van szeretetre és egymásra.
A függőségben mi valóban lélekben eltávolodtunk a többiektől. Ahelyett, hogy megkérdezzük „Miben hasonlítunk”, mi kijelentettük „Én különleges, páratlan és más vagyok. Te nem érthetsz meg engem és én sem akarlak megérteni téged. Ez az én életem és azt csinálok vele, amit akarok.” Néhányunknak meg kellett halni ebből a páratlanságból kifolyólag. Mások megváltoztak és különböző mértékű boldogságban, higgadságban és derültségben élnek.
Az A.A.-ban egy egész nagy egység részei vagyunk. Ez egy beilleszkedési életforma. Ráébredünk arra, hogy még a lépések is többes számban vannak megírva. „Mi” csináltuk a dolgokat. „Mi” értettük meg ezt vagy azt. Amint a köd felszállt, rájövünk, hogy mások ez idáig is segítő kezüket nyújtották, csak mi nem vettünk tudomást erről.
Egy napon meghalljuk és megértjük, hogy „Én” képtelen vagyok. Mi együtt képesek vagyunk rá. „Micsoda hatalmas ötlet.” Idáig életünket az az eszme uralta, hogy csak azok érhetnek el valami említésre méltót az életben, akik hatalmas akarattal rendelkeznek. A mi téves büszkeségünk, tökéletességünk és tévedésünk távol tartott minket a segítségkéréstől. Az Első Lépés rémületként tört ránk azzal a sugallatával, hogy életünk saját kezünkben van, vezetésünk alatt áll. Fokozatosan láttuk a Második és Harmadik Lépésben más segítséggel, hogy valamibe kapaszkodhatnánk, ha lenne hajlandóságunk, s ha nyitottak és őszinték lennénk.
A megadásra helyezett hangsúly fokozatosan átjárta az önző, egocentrikus „Egyedül csak én” gondolkodásmódunkat és viselkedésünket. Ahogy egyre több gyűlésen részt vettünk; nem mindig tudván, hogy miért voltunk ott, de ragyogást és felemelkedést érezvén a találkozó végére; elkezdtünk tenni valamit; először másokkal, majd másokért. Micsoda fordulat! Kitakarítottuk a hamutálakat, kávét főztünk, székeket pakoltunk. Apró munkáink egy különös megelégedéssel és hasznosságérzéssel töltöttek el és az önelégültség sokrétegű máza, valamint a felfújt egónk, önzésünk kezdett összeomlani. Kezdtük megtalálni az örömöt abban, amit adtunk és kaptunk a gyűléstől. Megpróbáltuk bizalmunkat egy fölöttünk álló hatalomba helyezni.

FÜGGŐSÉG

Az A.A. zsenialitása a függőséget konstruktív csatornákra tereli. Ahelyett, hogy „bizonyos dolgokat szeret, és az embereket kihasználja” a gyógyuló ember eldobja a deviáns életformát és az önpusztító szereket, azért, hogy kialakítsa a másokkal való kölcsönös függőségi viszonyt. Elkezdjük használni a dolgokat és szeretni az embereket. Egy magasabb rendű hatalomtól tesszük függővé életünket és élvezzük a közös csoportos munkát. Mindannyiunknak megvan az esélye, hogy adjon és kapjon feltétel nélküli szeretetet a családtól, barátoktól és istentől.
Az ivás és droghasználat megszüntetése egy űrt hagy maga után. „A lelkemben keletkezett üresség” a felszínre kerül. Ez az óriási szakadék megtelítődik, ahogy mások segítségét kérjük. A régebbi tagok azt javasolják, hogy válasszunk egy segítőt, egy tapasztalt tanácsadót, egy bizalmast és ahogy az idő halad előre, úgy az új tagok majd minket választanak hasonló szerepre. Kemény munkával szoros, gazdag kapcsolatokat építünk ki, melyek egy életre szólnak. Az egyedüllét, elszigeteltség és az unalom idegenné válik számunkra mindaddig, amíg ezen az úton járunk.

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSA

Ahogy ilyen jellegű kötődések alakulnak ki, elhatározzuk, hogy a lépések szerint élünk. Ahogy egy szint megvalósul, elhatározzuk, hogy végrehajtunk egy Negyedik és egy Ötödik Lépést, s ismét segítséget kérünk. Az egocentrikus, önző érzéstől eljutunk oda, hogy megértsük Assisi Szent Ferenc imájának igazságát: „Abban, hogy adunk, benne rejlik, hogy kapni is fogunk.” A másokra kiterjesztett szeretetünket tízszeresen visszakapjuk. 
Nehéz folytatni az önpusztítást és önutálatot, amikor valami mások számára hasznos dolgot csinálunk, vagy amikor megosztjuk erőnket, reményeinket és tapasztalatainkat egy csoporttal. Önbecsülést alakítunk ki magunkban az életen át tartó magasabb fokú érettségre és felnőtt felelősségtudat fenntartására való törekvésünkkel. A jutalmak pompásak, lenyűgözők.
A kémiai függőségből gyógyulók visszatérnek családjukhoz, ez is egyfajta segítségkérés. Ahogy a szeretett emberek megtapasztalják gyógyulásunkat az Al-Anon, Alateen és Alatot-nál, a tagok megtanulnak egy közös nyelven kommunikálni. Amikor csodákról beszélünk, beleértjük az újra egyesült családok áldását. Ahogy C.S.Lewis írta: „Szégyellnünk kellene magunkat, hogy nem viszünk véghez csodákat és sajnos nem eléggé érezzük ár ezt a szégyent.”
Az A.A.-hoz való közelség, segít a tökéletességgel vagy meghiúsulással való foglalkozásban. Nem kell mindig a legtöbbet, a legjobbat, a leggyorsabban megvalósítanunk. Aki vagy az nem az, amit csinálsz. A hangsúly a lelki életen van, ami lehetővé teszi az örömteli és ésszerű életet. Az A.A. tele van realizmussal és pragmatizmussal: „Ha megy a dolog, ne próbálj javítani rajta.” Senkitől nem várják el a nagy magasságokba emelkedést vagy kiemelkedő cselekedetek véghezvitelét.

TÖBBÉ NINCS MAGÁNY

A szabad segítségkéréssel egy jelentőség teli érzelmet alakítunk ki. A távlatokba látunk és milyen fontos is az! Most már nem mi vagyunk a világ közepe. Az önmagunkba való belemélyedés csökken, ahogy mások szükségére ráhangolódunk. A kölcsönösség helyettesíti az önmagunkkal való megszállottságot. Saját magunk nevelőjévé válunk, ha azt mondhatjuk: „Van Istenem, aki szeret engem”, és hisszük is.
Elértünk egy szintet, amikor már nem tudunk segíteni saját magunkon, s csak akkor váltunk nyitottá a mások segítségének elfogadására. Ezt addig nem tudjuk csinálni, amíg meg nem tanulunk bízni. A bizalom a mágikus egyensúlyban tartója a szeretetnek. Kisgyerekek bíznak másokban, így nagyon nyitottak a baráti kapcsolatokra. A kábítószer-függőségben eltávolítottuk magunkat az igazi kölcsönös bizalomtól és a baráti kapcsolatokba vetett hittől. Senkiben, még Istenben sem bíztunk és tudtuk, hogy magunkban sem bízhattunk meg.
Lelkesítő látni, hogy a világ tele van barátokkal, ha magunkon kívül mások is érdekelnek. Nem vagyunk egyedül, s ennek van gyógyító hatása. Benjámin Franklin mondta: „Ha jó vagy másokhoz, akkor cselekszed a legjobbat magaddal.” A mások elfogadásával kialakul az önelfogadás és önértékelés. Kiterjesztjük feltétel nélküli szeretetünket mindenkire, beleértve saját magunkat is.
Ez utóbbi rész a legnehezebb. Az első parancsolat azt mondja: „Szeresd felebarátodat, úgy, mint önmagad.” A mások felé való kinyílással felfedezzük a mi valódi, őszinte személyiségünket. A bizalom nélkülözhetetlen az igazán szerető személyiség és a mások felé való nyitottságban. Az A.A.-program legnagyobb része a bizalomra és hitre épül. Ahogy ebben növekedünk, úgy tudunk egymásnak felajánlani egy személyes ajándékot: törődés és részvétvállalás.
A kommunikáció fordulópont ebben a folyamatban. Ahhoz, hogy a drogfüggőséget át tudjuk alakítani az embereken való függőséggé és egy lelki életformává, meg kell tanulnunk kifejezni magunkat mások előtt és meg kell hallgatnunk a mondandójukat. Sokunknak eleinte meg kellett hallgatnunk másokat, hogy elhiggyük, nem vagyunk teljesen őrültek. Megtanultuk, hogy bármilyen mentális (össze) zavarodottság csak ideiglenes. Az A.A.-n kívül máshol nem észlelhetünk érdeklődőbb, aktívabb hallgatóságot, s manapság nagy luxus, ha meghallgatnak valakit.
Sokszor úgy találjuk, nem teljesen értjük meg érzéseinket vagy gondolatainkat, amíg nem halljuk valaki reflexióját arra vonatkozólag. Ez a pontos visszajelzés nagyítót tart érzelmeink és benyomásaink elé. Felfedezünk különleges képességeket és készségeket, amelyek képessé tesznek arra, hogy igazából meghalljunk másokat, ne csak fülünkkel és elménkkel, hanem szívünkkel és humorérzékünkkel. Fontos, hogy beszélni tudjunk betegségünkről, s hogy megértsenek azon, akik szintén megtapasztalták ezt.

A MÁSOK FELÉ VALÓ KINYÍLÁS

A gyógyulásban sok múlik a hiten. Széles látókörű szkeptikusként nem teljesen értjük, miért működnek a lépések és a program, de látjuk azokat dolgozni mások életében. Kézzelfoghatóak a program hatásai tagokon és családtagjaikon. Ha nézünk és figyelünk, láthatjuk a pragmatikus igazságot megtestesülve azok életében, akiket szeretni kezdünk. Akármilyen gödörben vagyunk, amikor elkezdjük a gyógyulást, mindig látunk valakit, aki kimászott ugyanabból a csapdából. Ez része a kinyílás és az elszigetelődésből való kitörés csodáinak és ehhez csak ott kell lennünk és érzékszerveinket ráirányítani ezek észrevételére, elfogadására.
Ekkor már tudjuk, hogy sok dolog együttműködik a józanság elérésében, de ha megállunk és azon gondolkodunk, hogy a program működik-e ránk nézve, akkor csak egy kérdést kell feltennünk. Élvezik mások a társaságomat? Ha valóban túl érzékenyek vagyunk, vagy tele vagyunk haraggal és önsajnálattal, meg kell kérdeznünk: „Mikor hagytam abba a kinyílást a segítség kérésére és adásra, a részvétre és szeretetre?” A szigorú őszinteség a bizalom, a barátság, a szeretet és a szolgálat alapja.
Nem számít, hogy milyen irányban nyílnak ki először, vertikálisan vagy horizontálisan. Minkét irányban az önmagunkon való túlhaladást (öntranszcendentalizmus) tapasztaljuk. Ahogy egyre közelebb kerülünk függőtársainkhoz, úgy kezd el dolgozni a szeretet a csoporton belül. Az A.A. gondviselésén keresztül sikert érünk el, s nem kell többé a bűn súlyos terhét viselnünk. A megbocsátás fontos áldása a nem ítélkező A.A.-programnak.
Ahogy teljesítjük a Nyolcadik és Kilencedik Lépést, növekedünk a távlatokban és alázatosságban, s így a Tizedik Lépésben képesek vagyunk „azonnal beismerni” vétségünket. A mindent körülölelő Tizenegyedik Lépés petíciójában a legmesszebbre mutató irányvonalait viselkedésünknek, hozzáállásunknak és életünk munkájának. S mikor készen állunk a Tizenkettedik Lépés elfogadására, akkor megértjük a mások felé való kinyílás valódi hatáskörét.
Ezek közül egyik sem automatikus. Mi nem csak egyszer csináljuk végig a Lépéseket, és utána elfelejtjük őket. Az A.A.-program örök éberséget, elővigyázatosságot követel az ego-felfújásra, hamis büszkeségre és más személyiségi fogyatékosságokra és hibákra való hajlamunk miatt.
A drogfüggőség húzóereje, a mi jól begyakorolt reakciónk az életre nagyon erős és mindig ott motoszkál a fejünkben. A vágy, hogy újra átéljük a mámort, hogy lebeghessünk, az valószínűleg a legerősebb, amit valaha is érezni fogunk. És nem vagyunk elég erősek, hogy egy hosszan tartó győzelmet könyvelhessünk el a kábítószerek fölött, ha magunkra vagyunk hagyva.
Ehelyett kiépítjük a horizontális kapcsolatot másokkal, ahogy felvesszük a kapcsolatot egy nálunk nagyobb Hatalommal. A lépések és mások terelnek minket az élet emelkedett lelki síkjára és hálásnak kell lennünk, hogy milyen szövevényesen összekapcsolódnak, a vertikális és horizontális terek. Azáltal, hogy kinyílunk az egyik irányba, lehetőségünk van a másik elérésére is.
Bolondnak, ijesztőnek vagy egyszerűen unalmasnak érezhettük fiatalkori vallási hiedelmeinket. Lehet, hogy örökre meg akartunk tőlük szabadulni. Lehet, hogy megijedtünk, lázadóak vagy közömbösek voltunk. Megpróbáltunk alkut kötni kétségbeesettség idején. Az A.A. egy sokkal érettebb és szeretet teljesebb közeledést ajánl egy Felsőbb Hatalomhoz. Van Istenünk, aki megbocsát nekünk és szeret minket.
Emberek vagyunk, s a visszaesés mindig veszélyes. Hacsak nem óvakodunk tőle következetesen, ez megtörténhet. Folytatnunk kell a kinyílást. Velejáró veszély van a sokéves józanság meglétében, ha nem törekszünk annak minőségi javítására. Terápiás központos, kórházak és a menedékházak tele vannak olyan nőkkel és férfiakkal, akik elérvén 10 vagy több éves józanságot, úgy határoztak, hogy megengednek maguknak egy pohár sört vagy bort a vacsorához. A józansághoz visszavezető út gyakran hosszú és fáradságos. Vannak, akik soha nem érnek a végére.
A józanságban soha nem érjük el a pontot, ahol lehorgonyozhatunk. Új tagoknak lehet, hogy nincs ugyanolyan problémájuk, mint nekünk, de a velük való gondoskodás memóriánk felfrissítését segíti elő. Ez az ego-lelohadás gyakorlatban. Néhányan nem akarnak emlékezni. Ez veszélyes. Ha nincs más, mint az új tagokkal való együtt dolgozás, az kevés biztosíték a visszaesés ellen. Az igazi elkötelezetteknek ez sokkal többet jelent.
Az 1930-as években bukkant fel az A.A., mint egy kimagasló önsegítő megmozdulás, mert egy ember tudta, hogy hatalmas szüksége van segítségre. Megkeresett egy másik alkoholistát, aki egy orvos volt. Sok kérdőjel bukkant fel az addigi józanságra való törekvésük terén, de a kapcsolatuk legelejétől biztosak voltak benne, hogy fontos a másik segítségének kérése.
Amikor az A.A.-ba jöttünk, úgy tűnhet, hogy kenyéren és vízen kell leélnünk életünket. A jó öreg napok örökre véget értek és gyászoljuk ezek elvesztését.
Ahogy élvezni kezdtük az A.A. által biztosított élet ünnepét, engedélyt adunk magunknak a változásra és arra, hogy olyannyira emberivé váljunk, amennyire lehet. Megízleljük a józanság igazi ízeit és megtanulunk nevetni az öreg napokon. Először fukaran fogadjuk el a többiek segítségét, majd tovább visszük, folytatjuk az örökséget a követőknek való átadással. Úgy adunk, ahogyan mi kaptunk. Az ajándék továbbadásával önértékelést, önelfogadást és önbecsülést fedezünk fel.
A segítségkérés, kinyílás nem érhet véget 5-10-20 vagy más időtartam alatt, ha újjászületésünk csodáját folytatni kívánjuk. Gondoskodunk másokról, s ők ezt viszonozzák vagy „elszáradnak” (nem fogadják el). A kinyílás kockázatait vállalva igazi bensőséges kapcsolatokat építhetünk ki. A segítőtársak kisegítenek minket a drogok uralma alól és a küzdelem véget ér. Elengedünk valamit, és Istent beengedjük életünkbe. Kialakítjuk a törődés, szeretet és adni tudás képességét. Vidámsággal és élettel telivé válunk.

Hozzászólások:

Megjegyzés küldése

 
A szavak ablakok vagy falak?! © Copyright 2010 | Design By Gothic Darkness |